This is an archived version of at.stopthebomb.net. Current site can be found here.
/

לא לעסקאות עם המנהיגים האיראניים!

בתום השנה הנוכחית*, חברת הנפט הממשלתית הגדולה באוסטריה, OMV AG, מתכננת לבצע עסקה בגובה של 22 מיליארד יורו עם אירן. ההסכם המיועד יהפוך את אוסטריה ואירופה כולה לשותפות אסטרטגיות של המשטר האירני. משטר זה, אשר תומך בטרור בינלאומי ובדיכוי אלים של תושביו שלו, נחוש לפתח נשק גרעיני אשר יוכל להשפיע במישרין על ביטחון אירופה, מהווה כיום את האיום הגדול ביותר לשלום העולם.

הרדיפה השיטתית אחר הכורדים, מיעוטים דתיים כשל הבהאי, ההוצאות להורג של הומוסקסואליים כמו גם דיכויים של נשים אשר מסרבות להיכנע לתכתיבי האסלאם, הינם בבחינת ממהותו של משטר זה, כמו גם האיומים החוזרים ונשנים להשמדת ישראל ולשחזור השואה.

ההזיות של המנהיגים האיראנים להקרבה עצמית ולמות קדושים, אשר באים לידי ביטוי בפעולותיהם, תואמים להפליא את אותן הזיות שמד של המנהיגים הנאצים אשר פעלו גם הם בשמם של הדת וכוונות פוליטיות. הזיות אלו כוללות בנוסף את הנכונות להקרבת אוכלוסייתם שלהם בכדי להגשים את מטרותיהם האפוקליפטיים.
כך שברגע שתהיה ברשותה של איראן יכולת גרעינית יהפכו ניסיונות הרתעה פוליטיים לחסרי משמעות. אלה, אשר מעוניינים במשא ומתן לשם עסקים עם המנהיגים האיראנים, מונעים לגישה פייסנית, אותה ניתן להשוות לאותה גישה רופסת והססנית כלפי האיום הנאצי. גישה זו לא רק עודדה את הנאצים אלא גם הביאה את מלחמת השמד הגדולה בהיסטוריה.

ה-OMV יעניק למשטר הג'יהאד של אחמדינגאד יכולות כלכליות, פוליטיות ותעמולתיות. עסקת הנפט המיועדת עם ה-OMV תעזור להנהגה האיראנית לקדם את שאיפותיה ליצירת אומה אסלאמית כלל עולמית. על מנת להימנע מכך, יש לעצור את תוכנית הגרעין האיראנית לפני שיהיה מאוחר מדי. זאת היא ההזדמנות האחרונה לשלום גם במחוזותינו וגם במזרח התיכון. אירן חייבת להיות תחת לחץ פוליטי וכלכלי מתמיד על מנת להסיר את האיום להשמדת ישראל. הדבר הוא בבחינת מאבק על אי נטילת חלק בתוכנית ההשמדה האיראנית – בזמן שגם שאירופה עצמה תהפוך מטרה לטילים האיראנים. לכן אנו קוראים - ובפרט לממשלה האוסטרית – לחדול את "המשא ומתן הקריטי" עם ההנהגה האיראנית ובמקום זה לנקוט בצעדים הבאים:

  • דית של המשא ומתן שבין ה-OMV והמנהיגים האיראנים על בסיס של סנקציות חד צדדיות.
  • ל קרדיט שניתן על ידי הבנק האוסטרי המרכזי כמו גם כל העברות הכספים.
  • קציות כוללות באום ובאיחוד האירופאי בכדי לבודד את המשטר האיראני כלכלית ומדינית.
  • מיכה בקבוצות אופוזיציה איראנית אשר ממשיכות להיאבק על הזכות למדינה חילונית, ליברלית ודמוקרטית ושמהוות אלטרנטיבה אמיתית למשטר הנוכחי.

וחברת הנפט הלאומית של אירן הסכימו על הצהרת כוונותיהם לפרויקט OMV- באפריל 2007 הוכרז כי ה גובה העסקה יסתכם בכ 22- מיליארד יורו. ,STANDARD- גז משותף. לפי השערות העיתון היומי ה שמסקנות ההסכם יתבצעו בסוף 2007 , למרות שאמצע דצמבר, הוא זמן OMV - במשך זמן רב העריכו ב החתימה המיועד, יוחס כ"לא מתקבל על הדעת".

Sign Now:

This is an archived version of at.stopthebomb.net. Current site can be found here. Signing is disabled.


Subscribe to our Email Newsletter:
Donations needed!

In order to continue our activities we are in need of donations!


Our account:
Payment reference:
Stop the Bomb
Beneficiary: Liga fuer Aufklaerung und Freiheit
No.: 28939040700
BLZ: 20111
IBAN: AT752011128939040700
BIC: GIBAATWW